Thomas Egebo om digitalisering af Klima- og Energiministeriet

Klima- og Energiministeriets departementschef, Thomas Egebo, fortæller om resultater og erfaringer i forbindelse med den digitalisering af departementets arbejdsgange, som ministeriet har gennemført i efteråret.
 
Som led i digitaliseringsprojektet har Klima- og Energiministeriet udskiftet ministeriets hidtidige ESDH-løsning og implementeret cBrains F2-løsning. Den nye løsning hostes hos Statens IT, og ved at genbruge erfaringer fra tilsvarende projekter hos bl.a. Socialministeriet og Transportministeriet har Klima- og Energiministeriet gennemført det samlede projekt på kun 8 uger i alt.
 
Klima og Energiministeriet skriver om projektet på deres hjemmeside:
 
”Papirløs sagsgang, 17. januar 2011
 
For at spare ressourcer og effektivisere sagsgangen har Klima- og Energiministeriet indført et elektronisk sagsbehandlingssystem, der overflødiggør papirsager.
 
I bestræbelserne på at spare på såvel ressourcer som energi har ministeriet i efteråret 2010 idriftsat et F2 ESDH-system udviklet af cBrain, der medfører en fuld digitalisering af sagsgangene i Klima- og Energiministeriets departement til og med departementschefen.
 
Fra første dag har departementschefen udelukkende modtaget elektroniske sager i systemet, hvilket har medført en markant kortere sagsbehandlingstid, og ministersekretariatet har fået et værdifuldt værktøj, der giver overblik over ministersagerne. Netop effektivitet og overskuelighed i sagsgangen er systemets helt store fordele, og løsningen har generelt medført stor tilfredshed blandt både sagsbehandlere og chefer.
 
Implementeringen af systemet er sket i samarbejde med cBrain og Statens IT og blev gennemført på bare otte uger. Allerede første dag i drift forsvandt papirsagerne helt, og efter et halvt år i brug har ministeriet kunne konstatere en positiv reduktion i anvendelsen af mængden af papir i departementet.”
 

Morgenmøde torsdag den 10. marts
Hvis du har lyst til at høre mere om projektet i Klima- og Energiministeriet, er du velkommen til at deltage i cBrains inspirationsmøde torsdag den 10. marts 2011 kl.  9.00 -10.30.
 
Morgenmødet er gratis og foregår hos cBrain, Dampfærgevej 30, 2. sal, København Ø, hvor vi serverer lidt morgenmad. Du kan tilmelde dig ved at sende en e-mail til Marie på event@cbrain.dk.
 
Åben: Projekterfaringerne fra et lignende projekt i Transportministeriet  

Kundeportal
Welcome, (First Name)!

Glemt kode? Vis kode
Log Ind
Enter Member Area
Min Profil Log Out