Djøf digitaliserer administrative processer

Opnår markant effektivisering af væsentlige arbejdsopgaver

I starten af januar 2011 tog Djøfs over 200 medarbejdere en ny communityløsning til medlemshåndtering og sagsbehandling fra cBrain i brug.

Løsningen understøtter en fuldstændig digitalisering af alle administrative processer omkring brugere/medlemmer/medarbejdere i Djøf.

Endvidere stiller løsningens "Mit Djøf" en avanceret, konfigurerbar selvbetjeningsplatform til rådighed for medlemmerne. Her kan medlemmet selv starte en lang række processer (orlov, pension, ledighed, jobskifte, kursustilmelding osv.).

Løsningen understøtter en fuldstændig digitalisering af alle administrative processer omkring brugere/medlemmer/medarbejdere i Djøf. Endvidere stiller løsningens ”Mit Djøf” en avanceret, konfigurerbar selvbetjeningsplatform til rådighed for medlemmerne. Her kan medlemmet selv starte en lang række processer (orlov, pension, ledighed, jobskifte, kursustilmelding osv.).

Ifølge Djøfs ledelse har løsningen medført markant effektivisering af væsentlige arbejdsgange.
 
Rådgivnings cockpit
En af de mest værdsatte funktioner er løsningens ”cockpit”, som samler alle informationer om medlemmets engagementer på ét skærmbillede, som frit kan designes efter behov. Cockpittet giver Djøfs rådgivere mulighed for at give medlemmerne relevant og mere helhedsorienteret rådgivning.

Performance
Det nyudviklede kontingentsystem stod sin prøve, da Djøf gennemførte den første kvartalsopkrævning af over 70.000 medlemmer (over 400.000 poster) på ca. 12 minutter. Også rapporterings- og udtrækssystemet får positive ord med på vejen.

cBrains Medlemssystem
cBrains medlemssystem M4 indeholder desuden komponenter, der understøtter:

 • CRM administration og betalingsformidling i forbindelse med behandling af potentielle og aktuelle medlemmer samt løbende betaling af f.eks. abonnement af forskellige services,
 • Administrativ selvbetjening. Løsninger der kombinerer en central administrativ enhed, med administrativ selvbetjening for lokale selvadministrerende enheder,
 • Regnskab og bogføring i lokale foreninger,
 • eFaktura-godkendelse i decentraliseret organisation,
 • Publikationsløsning til kvalitetssikring og produktion af tryksager,
 • Kampagnestyring,
 • Profilsøgning og netværk,
 • Elektroniske spørgeskemaer,
 • Elektronisk anonym afstemning,
 • Kongresstyring,
 • Administration af feriehuse,
 • Administration af gruppelivsforsikring,
 • CMS. Offentlige hjemmesider, herunder klassisk CMS til vedligeholdelse af indhold – evt. på mange sites der afspejler en organisationsstruktur,
 • Webshop med betalingskort,
 • Elektronisk debat. Weblog,
 • Nyhedsbrevsudsendelser,
 • eBeskeder og Intranet. Intern nyhedsformidling baseret på CMS komponenter også kaldet intranet. eBeskeder flytter intern/ekstern kommunikation væk fra email og ind i systemet,
 • Portalbaseret booking. Understøttelse af processer relateret til administration af ressourcer og booking af ressourcer og møder.

cBrains sagsbehandlingssystem F2 indgår i leverancen til DJØF 
Leverancen til DJØF omfatter også cBrains sagsbehandlingssystem F2, som med stor succes er indført i en række ministerier. F2 er nemlig udviklet til understøttelse af al generel sagsbehandling, hvilket gør produktet fuldt ud relevant for den sagsbehandling, som finder sted i en faglig organisation.

F2 er fuldt integreret med DJØFs omfattende medlemsløsning.

Kundeportal
Welcome, (First Name)!

Glemt kode? Vis kode
Log Ind
Enter Member Area
Min Profil Log Out