Miljøministeriets departement indfører cBrain F2 sagsbehandlingssystem

cBrain har indgået aftale med Miljøministeriets departement om leverance af et nyt elektronisk sags- og dokumenthåndteringssystem (ESDH) til departementet.

Leverancen baseres på cBrains sagsbehandlingssystem, kaldt ”cBrain F2”, som gør det muligt for ministeriet at slippe papiret og arbejde fuldt digitalt. 

cBrain F2 anvendes allerede i departementerne i Klima- og Energiministeriet, Socialministeriet samt Transportministeriet. Miljøministeriets departement er således det 4. departement, som indfører F2 standardsystemet.

Miljøministeriet har, ligesom Klima- og Energiministeriet, valgt at hoste F2-løsningen hos Statens IT.

I april modtog Klima- & Energiministeriet og Transportministeriet digitaliseringsprisen år 2011 for deres implementering af cBrains F2-løsning. Digitaliseringsprisen gives til en myndighed, som har implementeret en digital løsning, der har givet en markant effektiviseringsgevinst. 

cBrain ser et stort marked for F2-produktlinien, ikke mindst inden for den offentlige sektor, hvor myndigheder netop investerer i nye digitale værktøjer for at opnå yderligere effektivisering. Den nye aftale med Miljøministeriet, som følger kort efter digitaliseringsprisen, styrker cBrains muligheder for at udnytte dette marked.

Kundeportal
Welcome, (First Name)!

Glemt kode? Vis kode
Log Ind
Enter Member Area
Min Profil Log Out