Fastholder vækstplan med fokus på digital forvaltning

Resumé af årsrapport 2010

cBrains bestyrelse har behandlet og godkendt selskabets årsrapport for 2010. Årsrapporten for 2010 viser en omsætning på 27,4 millioner kroner mod 33,8 mio. kroner i 2009. Resultat før skat for 2010 viser en indtjening (EBT) på 3,2 mio. svarende til en indtjening på 12% mod 8,9 mio. kroner (26%) i 2009. 

Resultatet er på linie med ledelsens forventninger, og resultatet betegnes derfor som tilfredsstillende. I forbindelse med implementering af selskabets vækstplan, har selskabet flyttet betydelige ressourcer fra udvikling af individuelle kundeløsninger til udvikling af standardproduktet F2. Dette har medført et betydeligt mindre timesalg i år 2010, hvilket afspejles i tallene for år 2010.
 
cBrains vækstplan er baseret på salg af cBrains nye produktlinie, cBrain F2. Produktet beskrives som ”vidensarbejderens desktop”, og cBrain ser et meget stort marked for produktlinien. I den forbindelse noteres det, at produktet kan anvendes i både offentlige forvaltning og private virksomheder.
 
cBrain valgte i første omgang at målrette produktet mod centraladministrationen, og i år 2010 er det lykkedes at skabe en række markante referencekunder, hvilket omfatter 3 ministerier. Som næste trin videreudvikles produktet nu og rettes mod et bredere marked, herunder kommuner og privat sektor.
Understøttelse af digital forvaltning i offentlige sektor, hvilket nu omfatter både centraladministration og kommune, er fortsat det primære fokusmarked for cBrain i forbindelse med vækstplanen. Samtidig forventes det, at krav til øget effektivitet hos offentlige myndigheder, vil gøre dette marked stadig mere interessant.
 
Det må imidlertid noteres, at der traditionelt er tale om meget lange salgsforløb ved salg til offentlige kunder, og at dette forhold er blevet forværret som følge af den uro omkring udbudsregler og SKI-aftaler, som specielt har præget år 2010.
 
cBrain forventer således en øget omsætning i år 2011, fordi selskabet står stærkere både produktmæssigt og referencemæssigt, ligesom cBrain gennem år 2010 har bygget en god pipeline af potentielle kunder i den offentlige sektor. Men cBrain forventer også, at det vil tage nogen tid, inden selskabet ser markante vækstrater som resultat af satsningen, idet cBrain forventer, at salgsforløb på det offentlige marked fortsat vil være lange og komplekse.
 
cBrain har fortsat en høj soliditet og kun en mindre kortfristet gæld. I regnskabsåret 2010 blev egenkapitalen øget fra 28,4 mio. kroner til 30,5 mio. kroner.
 
Egenkapitalen består primært af likvide poster på i alt 25,2 mio. kroner, fordelt på likvide beholdninger (19,4 mio. kroner) og debitorer (5,8 mio. kroner).
 
Ledelsen vurderer, at cBrain produktmæssigt og finansielt fortsat står i en solid position, som gør det muligt at gennemføre selskabets langsigtede planer. Med udgangspunkt i vækstplanens første positive resultater forventer cBrain både en øget omsætning og en fortsat positiv indtjening i regnskabsåret 2011.

Vis pdf: cBrain Årsrapport 2010

Kundeportal
Welcome, (First Name)!

Glemt kode? Vis kode
Log Ind
Enter Member Area
Min Profil Log Out