Vækst på 36 % - hidtil bedste halvår

cBrains bestyrelse har behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011.

Delårsrapporten viser en omsætning på 18,3 million kroner mod 13,4 million kroner i første halvår 2010, svarende til en omsætningsvækst på 36 %.

Resultat før skat viser en indtjening (EBT) på 4,7 million kroner mod 1,7 million kroner i første halvår 2010, svarende til en vækst i indtjening på 161 %.

Ledelsen anser resultatet for meget tilfredsstillende.

Det positive resultater kan henføres til cBrains vækstplan. Vækstplanen er baseret på salg af standardproduktet cBrain F2 (sagsbehandlingssystem), i første omgang med fokus på danske organisationer indenfor det offentlige område.

cBrain kan således notere en stadig øget interesse for F2-produktet, hvilket har resulteret i en solid vækst og en pæn indtjening i første halvår 2011. Samtidig noteres det, at både ordrebog og liste med kundeemner er vokset betydeligt, hvorfor cBrain forventer at fastholde et højt vækstniveau såvel som en pæn indtjening i 2. halvår 2011.

Vis pdf: cBrains halvårsrapport 2011

Kundeportal
Welcome, (First Name)!

Glemt kode? Vis kode
Log Ind
Enter Member Area
Min Profil Log Out