Sentry Page Protection

F2 Funktionspostkasser

Introduktion

Med F2 Funktionspostkasser imødekommes behovet for at have flere e-mailadresser tilknyttet til samme enhedsindbakke uden, at der ændres i organisationens enhedsstruktur. Der kan således tilknyttes flere e-mailadresser til en enhed i F2 ud over enhedens allerede eksisterende standard e-mailadresse. F2 Funktionspostkasser understøtter endvidere en hurtig og effektiv håndtering af enhedsindbakker for brugere, som udfører opgaver i flere enheder f.eks. i servicecentre og de heraf afledte behov såsom rolleskift.

Desuden sikrer F2 Funktionspostkasser en mere intuitiv håndtering af enhedsindbakker herunder vises bl.a. et samlet overblik over alle enhedsindbakker, som den enkelte bruger administrer. Det betyder, at brugeren ikke skal skifte jobrolle for at se indkommet materiale i de enkelte enhedsindbakker, men ser alt med den jobrolle, som brugeren aktuelt er logget ind med. 

En brugeridentifikation anvendes til hurtigt rolleskift, ligesom F2 vil foreslå brugeren et rolleskift, hvis den pågældende brugers jobrolle ikke matcher den ansvarlige enhed for en akt og/eller sag. På den måde skal brugeren ikke forholde sig til sin aktuelle jobrolle, men kan koncentrere sig om håndteringen af det indkomne materiale. F2 sørger således for, at brugeren skifter jobrolle, hvis der er behov for det i forbindelse med håndteringen af en given enheds lister. Det frigiver tid for brugeren og letter arbejdet med flere enhedsindbakker.

Manualer markeret med * er endnu ikke publiceret. Manualen til den seneste version kan benyttes.

Manualer markeret med x eksisterer ikke.


Danske manualer

F2 Funktionspostkasser - Brugermanual


English manuals

F2 Shared mailboxes - User manual

6.2

*

6.0

x


Kundeportal
Welcome, (First Name)!

Glemt kode? Vis kode
Log Ind
Enter Member Area
Min Profil Log Out