Sentry Page Protection

F2 cPort LIS Godkendelser

Introduktion

F2 cPort LIS Godkendelser bygger på F2 cPort-modulet og er specielt udviklet til at håndtere en række dataudtræk til brug for generering af rapporter på basis af F2 Godkendelser. 

Hvilke data der stilles til rådighed i cPort LIS Godkendelser afhænger af, hvilke typer af godkendelser, som en myndighed har, og hvordan disse typer af godkendelser anvendes.  

cPort LIS Godkendelser leveres med to grupper af data til rapportgenerering i forbindelse med: 1. Godkendelser 2. Modtagne godkendelser Med begge grupper af data er det muligt at danne rapporter om bl.a. sagsbehandlingstid, flow og fristoverholdelse i forhold til godkendelser. 

UK

Manuals 6.1

Manuals 6.0

Manuals 5.3

Kundeportal
Welcome, (First Name)!

Glemt kode? Vis kode
Log Ind
Enter Member Area
Min Profil Log Out