Sentry Page Protection

F2 Persondata

Introduktion

F2 Persondata kan bruges til at fremsøge, samle og præsentere persondata gemt i F2. For at få den største værdi af F2 Persondata er det en forudsætning, at organisationen har opmærket sine data korrekt ifølge organisationens egne retningslinjer. Modulet kan give et overblik over, hvilke data organisationen har opmærket i F2.

F2 Persondata giver mulighed for at til- og fravælge sager, akter og dokumenter fra persondatasøgningen, så der ikke gives adgang til tredjemands persondata eller data, der ikke er ret til at give persondataindsigt i. Den ansvarlige bruger vælger, hvilket materiale der skal medtages i den færdige persondatarapport.

F2 har et højt niveau af sikkerhed. Tildelingen af roller og privilegier i F2 styrer, hvem der har adgang til at søge efter og arbejde med persondata. Alle begivenheder logges i databasen, så det til enhver tid er synligt på databaseniveau, hvilke brugere der har arbejdet med indsigten.

F2 Persondata giver blandt andet følgende muligheder:

  • Foretag persondatasøgninger.

  • Gennemse sager, akter og dokumenter med henblik på udvælgelse.

Manualer markeret med * er endnu ikke publiceret. Manualen til den seneste version kan benyttes.

Manualer markeret med x eksisterer ikke.


Danske manualer

F2 Persondata - Brugermanual


English manuals

F2 Personal data - User manual

6.2

x

6.1

x

6.0

x


Kundeportal
Welcome, (First Name)!

Glemt kode? Vis kode
Log Ind
Enter Member Area
Min Profil Log Out