Sentry Page Protection

F2 Desktop

Introduktion

cBrain F2 er et elektronisk sags- og dokumenthåndteringssystem (ESDH). F2 er baseret på en fuldt integreret model for digital forvaltning. Modellen tager udgangspunkt i at understøtte sagsgange gennem en understøttelse af de handlinger og arbejdsopgaver, som en sagsbehandler udfører. Modellen kaldes derfor ”handlingscentreret sagsbehandling”. F2 repræsenterer en ny generation af ESDH-produkter. F2 er bygget med henblik på at imødekomme sagsbehandlerens behov for et overskueligt og fleksibelt arbejdsredskab. F2 er derfor designet med udgangspunkt i brugeren, hvor journaliseringsbehov understøttes automatisk som et biprodukt af sagsbehandlerens arbejde.

Bemærk: “Hovedvinduets opbygning” og “Arbejde med akter, sager og dokumenter i hovedvinduet” er fra version 6.2 slået sammen til manualen “Hovedvinduet”.

Manualer markeret med * er endnu ikke publiceret. Manualen til den seneste version kan benyttes.

Manualer markeret med x eksisterer ikke.


Danske manualer - Desktop

Hovedvinduet / Hovedvinduets opbygning

Søgninger i F2

Arbejde med akter, sager og dokumenter i hovedvinduet

Indstilling og opsætning

Akter og kommunikation

Arbejde med sager

Styring og organisering

Tilgængelighed og genveje

Ikon beskrivelsebilag


English manuals - Desktop

The main window

Search functions

Working with records, cases, documents in the main window

Settings and setup

Records and communication

Working with cases

Management and organisation

Icon description appendix


Kundeportal
Welcome, (First Name)!

Glemt kode? Vis kode
Log Ind
Enter Member Area
Min Profil Log Out