Sentry Page Protection

F2 Desktop

 

Introduktion

cBrain F2 er et elektronisk sags- og dokumenthåndteringssystem (ESDH). F2 er baseret på en fuldt integreret model for digital forvaltning. Modellen tager udgangspunkt i at understøtte sagsgange gennem en understøttelse af de handlinger og arbejdsopgaver, som en sagsbehandler udfører. Modellen kaldes derfor ”handlingscentreret sagsbehandling”. F2 repræsenterer en ny generation af ESDH-produkter. F2 er bygget med henblik på at imødekomme sagsbehandlerens behov for et overskueligt og fleksibelt arbejdsredskab. F2 er derfor designet med udgangspunkt i brugeren, hvor journaliseringsbehov understøttes automatisk som et biprodukt af sagsbehandlerens arbejde.

Kundeportal
Welcome, (First Name)!

Glemt kode? Vis kode
Log In
Enter Member Area
Min Profil Log Out