Sentry Page Protection

F2 Desktop

Introduktion

cBrain F2 er et elektronisk sags- og dokumenthåndteringssystem (ESDH). F2 er baseret på en fuldt integreret model for digital forvaltning. Modellen tager udgangspunkt i at understøtte sagsgange gennem en understøttelse af de handlinger og arbejdsopgaver, som en sagsbehandler udfører. Modellen kaldes derfor ”handlingscentreret sagsbehandling”. F2 repræsenterer en ny generation af ESDH-produkter. F2 er bygget med henblik på at imødekomme sagsbehandlerens behov for et overskueligt og fleksibelt arbejdsredskab. F2 er derfor designet med udgangspunkt i brugeren, hvor journaliseringsbehov understøttes automatisk som et biprodukt af sagsbehandlerens arbejde.

Bemærk: Funktionsbeskrivelsen er fra version 5.3 (DK) delt i syv delmanualer, så den bliver mere overskuelig og håndterbar. For UK og DE gælder opdelingen allerede fra version 5.2.

Manualer markeret med * er endnu ikke publiceret. Manualen til den seneste version kan benyttes.


Danske manualer - Desktop

Hovedvinduets opbygning

Søgninger i F2

Arbejde med akter, sager og dokumenter i hovedvinduet

Indstilling og opsætning

Akter og kommunikation

Arbejde med sager

Styring og organisering

Tilgængelighed og genveje


English manuals - Desktop

The main window

Search functions

Working with records, cases, documents in the main window

Settings and setup

Records and communication

Working with cases

Management and organisation

5.3

Show manual

*

*

*

*

*

*


Kundeportal
Welcome, (First Name)!

Glemt kode? Vis kode
Log Ind
Enter Member Area
Min Profil Log Out