Sentry Page Protection

F2 Desktop

 

Introduktion

cBrain F2 er et elektronisk sags- og dokumenthåndteringssystem (ESDH). F2 er baseret på en fuldt integreret model for digital forvaltning. Modellen tager udgangspunkt i at understøtte sagsgange gennem en understøttelse af de handlinger og arbejdsopgaver, som en sagsbehandler udfører. Modellen kaldes derfor ”handlingscentreret sagsbehandling”. F2 repræsenterer en ny generation af ESDH-produkter. F2 er bygget med henblik på at imødekomme sagsbehandlerens behov for et overskueligt og fleksibelt arbejdsredskab. F2 er derfor designet med udgangspunkt i brugeren, hvor journaliseringsbehov understøttes automatisk som et biprodukt af sagsbehandlerens arbejde.

Bemærk: Funktionsbeskrivelsen er fra version 5.3 (DK) delt i syv delmanualer, så den bliver mere overskuelig og håndterbar. For UK og DE gælder opdelingen allerede fra version 5.2.

Ligeledes har Administratorhåndbogen skiftet navn til Administratormanual.

 

DK

UK

Kundeportal
Welcome, (First Name)!

Glemt kode? Vis kode
Log Ind
Enter Member Area
Min Profil Log Out