Sentry Page Protection

F2 cPort LIS (Ledelsesrapportering)

Introduktion

Tilkøbsmodulet F2 cPort LIS (ledelsesinformationssystem) bygger på F2 cPortmodulet og er specielt udviklet til at håndtere en række dataudtræk af ledelsesinformation til brug for generering af rapporter. Dataudtrækket giver et statistisk indblik i bl.a. sagsbehandlingstid, sagsproduktion, fristoverholdelse og svartider.

Manualer markeret med * er endnu ikke publiceret. Manualen til den seneste version kan benyttes.

Manualer markeret med x eksisterer ikke.


Danske manualer

F2 cPort LIS - Brugermanual

Rapportbeskrivelser til F2 cPort LIS

6.0

x

x


English manuals

F2 cPort LIS - User manual

Report descriptions for F2 cPort LIS

6.2

x

x

6.1

x

x

6.0

x

x


Kundeportal
Welcome, (First Name)!

Glemt kode? Vis kode
Log Ind
Enter Member Area
Min Profil Log Out