Sentry Page Protection

F2 Partstyper

Introduktion

F2 Partstyper anvendes til at sætte partstyper på eksterne parter, brugere og enheder i F2. Det er på hver enkelt akt og sag muligt at sætte partstype på aktens og sagens eksterne parter således, at samme person fremstår med en forskellig partstype pr. akt og sag afhængigt af konteksten. Enheder og brugere kan ligeledes optræde med forskellig partstype afhængigt af en sags kontekst.

Hvilke partstyper, der skal opsættes, bestemmes af den enkelte organisation og oprettes af en F2 administrator. Partstyper kan således defineres ud fra en organisations specifikke arbejdsgange.

Manualer markeret med * er endnu ikke publiceret. Manualen til den seneste version kan benyttes.

Manualer markeret med x eksisterer ikke.


Danske manualer

F2 Partstyper - Brugermanual


English manuals

F2 Participant types - User manual

6.2

*

6.0

x


Kundeportal
Welcome, (First Name)!

Glemt kode? Vis kode
Log Ind
Enter Member Area
Min Profil Log Out