Sentry Page Protection

F2 Timeregistrering

Introduktion

F2 Timeregistrering er et tilkøbsmodul til F2, der muliggør registrering af timeforbrug på sager i F2. Med F2 Timeregistrering vises det samlede timeforbrug på en given sag, såvel som den enkelte sagsbehandlers registrerede timeforbrug. Modulet er ikke udviklet til at erstatte et eksisterende timeregistreringssystem, men skal derimod ses som et værktøj til at hjælpe brugere med at få et overblik over tidsforbruget på de sager, der arbejdes med.

Registreringen sker automatisk i et aktivt akt- og sagsvindue, og tiden logges af F2 Timeregistrering på den tilhørende sag. Dvs. når en akt eller sag åbnes, starter timeregistreringen automatisk på den tilhørende sag. Tiden registreres på sagen, indtil der skiftes til en anden sag, hvorefter timeregistreringen starter på den valgte sag. Da timeregistreringen kun finder sted på sager og akter tilknyttet en sag, vil F2 Timeregistrering ikke være aktiv, hvis der arbejdes på en akt, som ikke er tilknyttet en sag.

Den igangværende timeregistrering kan manuelt sættes på pause og senere sættes i gang igen f.eks. i forbindelse med frokost. Timeforbruget på den enkelte sag registreres, og brugeren kan efterfølgende se hvor meget tid, der er registreret på den enkelte sag eller andre sager, som brugeren har arbejdet på i F2. Denne registrering kan brugeren så anvende som input i det eksisterende timeregistreringssystem.

Manualer markeret med * er endnu ikke publiceret. Manualen til den seneste version kan benyttes.

Manualer markeret med x eksisterer ikke.


Danske manualer

F2 Timeregistrering - Brugermanual


English manuals

F2 Time sheet - User manual

6.2

x

6.1

x

6.0

x


Kundeportal
Welcome, (First Name)!

Glemt kode? Vis kode
Log Ind
Enter Member Area
Min Profil Log Out