Sentry Page Protection

F2 cPort Analyse

Introduktion

F2 cPort Analyse er et udtræksværktøj, som tilgås af administratorer i F2. Med F2 cPort Analyse kan en administrator lave udtræk og danne rapporter på tværs af informationer tilgængelige i F2.

Det kan være udtræk såsom:

  • Oversigt over sagsproduktion: For eksempel fordelt på, hvad en specifik organisation, enhed eller sagsbehandler har produceret i en given periode.

  • Behandlingstider: Sagers behandlingstid.

  • Antallet af oprettede sager: Det kan være igangværende og afsluttede sager inden for en given periode.

  • Svartider: Gennemsnitlige svartider på foruddefinerede områder såsom borgerhenvendelser, besvarelse af høringer eller lignende.

  • Godkendelser: Antallet af sager, der er blevet godkendt inden fristudløb.

Udtræk og rapporter fra F2 cPort Analyse leverer et datagrundlag med målbare resultater, der eksempelvis kan danne grundlag for at optimere og følge op på en myndigheds specifikke arbejdsgange og processer. I forbindelse med installation af cPort definerer F2 organisationen hvilke typer af F2 data, som der ønskes at kunne tilgås via cPort. cPort håndterer data via F2 "Datafelter", og det er disse datafelter, som der kan udtrækkes data fra. 

Manualer markeret med * er endnu ikke publiceret. Manualen til den seneste version kan benyttes.

Manualer markeret med x eksisterer ikke.


Danske manualer

F2 cPort Analyse - Brugermanual

F2 cPort Analyse - Rapportbeskrivelser


English manuals

F2 cPort Analyse - User manual

6.2

*

6.1

x

6.0

x


Kundeportal
Welcome, (First Name)!

Glemt kode? Vis kode
Log Ind
Enter Member Area
Min Profil Log Out