Sentry Page Protection

F2 cPort

Introduktion

F2 cPort er et udtræksværktøj, som tilgås af administratorer i F2. Med F2 cPort som udtræksværktøj kan en administrator lave udtræk og danne rapporter på tværs af informationer tilgængelige i F2.

Det kan være udtræk såsom:

·         Oversigt over sagsproduktion: For eksempel fordelt på, hvad en specifik organisation, enhed og sagsbehandler har produceret i en given periode.

·         Behandlingstider: Sagers behandlingstid.

·         Antallet af oprettede sager: Det kan være igangværende og afsluttede sager inden for en given periode.

·         Svartider: Gennemsnitlige svartider på foruddefinerede områder såsom borgerhenvendelser, besvarelse af høringer eller lignende.

·         Godkendelser: Antallet af sager, der er blevet godkendt inden fristudløb.

Udtræk og rapporter fra F2 cPort leverer et datagrundlag med målbare resultater, der eksempelvis kan danne grundlag for at optimere og følge op på en myndigheds specifikke arbejdsgange og -processer.  I forbindelse med installation af cPort definerer F2 organisationen hvilke typer af F2 data, som der ønskes at kunne tilgås via cPort. cPort håndterer data via F2 ”Datafelter”, og det er disse datafelter, som der kan udtrækkes data fra.

 

 

dk

Manualer 5.3

uk

Manuals 5.3

Manuals 5.2

Manuals 5.1

Kundeportal
Welcome, (First Name)!

Glemt kode? Vis kode
Log Ind
Enter Member Area
Min Profil Log Out