Sentry Page Protection

F2 Digital Post (e-Boks)

Introduktion

F2 Digital Post tilbyder integration med digital post, så der kan sendes og modtages post fra offentlige myndigheder via e-Boks i F2. Digital Post er en integrationskomponent, der ikke alene sparer myndigheder og virksomheder for penge til forsendelse, men også frigiver tid til sagsbehandling. F2 Digital Post kan anvendes af alle brugere og fungerer i princippet lige så enkelt som det at sende en mail fra F2.

Forudsætningen for at anvende digital post via e-Boks i F2 er:

  • At modtageren har et CPR- eller CVR-nummer.

  • At CPR- eller CVR-nummer er kendt af F2 (partsregisteret).

F2 Digital Post integrerer med myndigheders, virksomheders og borgeres e-Boks. Modtages digital post via e-Boks, overføres den digitale post automatisk i F2.

Det er et lovkrav, at offentlige myndigheder skal have mulighed for at aflevere digital post til borgere og virksomheder. cBrain tilbyder derfor F2 Digital Post, der giver offentlige myndigheder mulighed for at sende digital post fra F2 til borgere og virksomheder via e-Boks.

Manualer markeret med * er endnu ikke publiceret. Manualen til den seneste version kan benyttes.


Danske manualer

F2 Digital Post (e-Boks) - Brugermanual


Kundeportal
Welcome, (First Name)!

Glemt kode? Vis kode
Log Ind
Enter Member Area
Min Profil Log Out