Sentry Page Protection

F2 Webmøder

Introduktion

F2 Webmøder muliggør papirløse møder med eksterne deltagere. Det kan være mødedeltagere inden for samme koncern, men det kan også være eksterne interessenter, som for eksempel eksperter, bestyrelsesmedlemmer eller borgere.

Tilkøbsmodulet gør det muligt at publicere mødemateriale direkte fra F2 til eksterne mødedeltagere. Mødedeltagere udvælges fra F2’s register over eksterne parter og skal have en e-mailadresse og et mobilnummer tilknyttet. I F2 Webmøder vælges det tidsrum, hvor mødets akter og bilag skal være tilgængeligt. Ved publicering modtager deltagerne en e-mail med et link til en hjemmeside, hvor de kan se og hente mødematerialet efter indtastning af en SMS-kode.

Manualer markeret med * er endnu ikke publiceret. Manualen til den seneste version kan benyttes.

Manualer markeret med x eksisterer ikke.


Danske manualer

F2 Webmøder - Brugermanual

6.0

x


English manuals

F2 Web meetings - User manual

6.2

x

6.1

x

6.0

x


Kundeportal
Welcome, (First Name)!

Glemt kode? Vis kode
Log Ind
Enter Member Area
Min Profil Log Out