Sentry Page Protection

F2 Godkendelser

Introduktion

F2 Godkendelser imødekommer behovet for at oprette og gennemføre godkendelser af produceret materiale. Scenarierne kan variere organisationer imellem men fælles er, at F2 Godkendelser er et modul til hurtigt og effektivt at kvalitetssikre igangværende arbejde samt sikre, at en given formel godkendelsesproces overholdes s.  Alle brugere i en organisation har som udgangspunkt mulighed for at igangsætte en godkendelse, ligesom de kan definere hvem, der skal godkende det vedlagte materiale og  sætte en frist for godkendelsen. Et godkendelsesforløb har, som udgangspunkt, to primære roller:

  • Den ansvarlige: Den person som initierer godkendelsen.

  • Godkender: En eller flere personer som skal godkende det fremsendte materiale.

Den ansvarlige notificeres undervejs løbende omkring de godkendelseshandlinger, der foretages på godkendelsen. Det skal bemærkes, at denne rolle kan overtages af en anden person undervejs i forløbet. En godkender er tilknyttet et trin i godkendelsesforløbet og kan foretage følgende godkendelseshandlinger:

  • Godkende.

  • Returnere herunder godkende betinget.

Der kan tilknyttes kommentarer, og som godkender dirigeres godkendelsen efter en returnering eller betinget godkendelse tilbage til den ansvarlige og dennes opdatering.  Alle godkendelser består af en række godkendelsestrin. Hvor mange trin en godkendelse indeholder, bestemmes ud fra det aktuelle behov, som en given type godkendelse kræver. Forskellige typer af godkendelser kan gemmes som godkendelsesskabeloner.

Manualer markeret med * er endnu ikke publiceret. Manualen til den seneste version kan benyttes.

Manualer markeret med x eksisterer ikke.


Danske manualer

F2 Godkendelser - Brugermanual


English manuals

F2 Approvals - User manual

6.2

*

6.0

x


Kundeportal
Welcome, (First Name)!

Glemt kode? Vis kode
Log Ind
Enter Member Area
Min Profil Log Out