Sentry Page Protection

F2 cPort LIS Bestilling

Introduktion

F2 cPort LIS Bestilling bygger på F2 cPort-modulet,  som er et dataudtræksværktøj, der tilgås af en F2 administrator. cPort LIS Bestilling er specielt udviklet til at håndtere en række dataudtræk til brug for generering af rapporter på basis af F2 Bestilling. 

Hvilke data der stilles til rådighed i cPort LIS Bestilling afhænger af hvilke typer af bestillinger, som en myndighed har, og hvordan disse typer af bestillinger anvendes.

Manualer markeret med * er endnu ikke publiceret. Manualen til den seneste version kan benyttes.

Manualer markeret med x eksisterer ikke.


Danske manualer

F2 cPort LIS Bestilling - Brugermanual

Rapportbeskrivelser til F2 cPort LIS Bestilling


English manuals

F2 cPort LIS Requests - User manual

Report descriptions for F2 cPort LIS Requests

6.2

x

x

6.1

x

x

6.0

x

x


Kundeportal
Welcome, (First Name)!

Glemt kode? Vis kode
Log Ind
Enter Member Area
Min Profil Log Out