Sentry Page Protection

F2 Flettemodul

Introduktion

Med F2 Flettemodul er det muligt at flette data fra F2 eller fraser fra et separat frasearkiv ind i Microsoft Word skabeloner. Modulet forsimpler og strømliner således skabelsen af standarddokumenter samt muliggør oprettelsen af mange identiske akter med forskellige tilknyttede parter.  Med flettefelter kan information fra både partsregisteret og metadata fra F2 løsningen indsættes direkte i dokumenter. På den måde kan brugeren effektivt og hurtigt oprette adressefelter, sagsoverskrifter og lignende, hvilket både frigør værdiful tid og samtidig øger kvaliteten i dokumentproduktionen.

Fletningen fungerer således, at der tilføjes et dokument fra en skabelon til en akt. Denne skabelon indeholder en eller flere flettekoder, der alt efter kodens udformning henter information fra partsregister, metadata eller frasearkivet.

 

DK

UK

Manuals 5.3

Manuals 5.2

DE

BENUTZERHANDBUCH 5.3

BENUTZERHANDBUCH 5.1

Kundeportal
Welcome, (First Name)!

Glemt kode? Vis kode
Log Ind
Enter Member Area
Min Profil Log Out