Sentry Page Protection

F2 Møder

Introduktion

Med F2 Møder kan hele mødeprocessen faciliteres fra udarbejdelse af dagsorden over administration af mødemateriale til udsendelse af mødereferat. Anvendelsesscenarierne varierer organisationer imellem men fælles er, at F2 Møder faciliterer sags- og dokumenthåndteringen omkring møder. Der er to slags møder i F2: Strukturerede møder og Ad hoc-møder.

Der er fire roller tilknyttet strukturerede møder i F2 Møder:

  • Mødeplanlægger: Planlægger mødet og sikrer, at alt relevant mødemateriale bliver lagt på mødet tilgængeligt for mødedeltagere og interessenter. Mødeplanlæggere afgør hvilke dagsordenpunkter, som skal medtages og i hvilken rækkefølge.

  • Sagsbehandler også her kaldet Fagsagsredaktør: Er personer, som leverer materiale til de enkelte dagsordenpunkter på et givent møde.

  • Mødedeltager: Har adgang til mødematerialet både via F2 Møder-modulet og via synkronisering til sin iPad.

  • Interessent: Personer som mødeplanlægger kan sætte på et givent møde primært til orienteringsbrug. De har samme adgang til mødematerialet som mødedeltagere og kan også få synkroniseret materialet til deres iPad.

Det er vigtigt at pointere, at en person kan varetage flere roller i F2 Møder. Ligeledes kan flere personer varetage den samme rolle.

Manualer markeret med * er endnu ikke publiceret. Manualen til den seneste version kan benyttes.

Manualer markeret med x eksisterer ikke.


Danske manualer

F2 Møder - Brugermanual


English manuals

F2 Meetings - User manual

6.2

x

6.1

x

6.0

x


Kundeportal
Welcome, (First Name)!

Glemt kode? Vis kode
Log Ind
Enter Member Area
Min Profil Log Out