Sentry Page Protection

Adgangsbegrænsninger på parter

Introduktion

Tilkøbsmodulet F2 Adgangsbegrænsning på parter gør det muligt at sætte adgangsbegrænsning på eksterne parter i F2’s partsregister, så en ekstern part med adgangsbegrænsning kun kan fremsøges og anvendes af den enhed, som har sat adgangsbegrænsningen. 

På denne måde kan kontorer i en organisation, der har eksterne parter, som ikke skal være synlige for hele organisationen begrænse adgangen til disse eksterne parter. Anvendes en ekstern part med en adgangsbegrænsning på en akt og/eller sag, kan andre brugere kun se den eksterne part, hvis de har læseadgang til akten og/eller sagen.  

DK

Manualer 6.0

 

 

 

Manualer 5.2

UK

Manuals 6.0

Manuals 5.3

Manuals 5.2

Kundeportal
Welcome, (First Name)!

Glemt kode? Vis kode
Log Ind
Enter Member Area
Min Profil Log Out