Sentry Page Protection

Adgangsbegrænsninger på parter

Introduktion

Tilkøbsmodulet F2 Adgangsbegrænsning på parter gør det muligt at sætte adgangsbegrænsning på eksterne parter i F2’s partsregister, så en ekstern part med adgangsbegrænsning kun kan fremsøges og anvendes af den enhed, som har sat adgangsbegrænsningen. 

På denne måde kan kontorer i en organisation, der har eksterne parter, som ikke skal være synlige for hele organisationen begrænse adgangen til disse eksterne parter. Anvendes en ekstern part med en adgangsbegrænsning på en akt og/eller sag, kan andre brugere kun se den eksterne part, hvis de har læseadgang til akten og/eller sagen.

Manualer markeret med * er endnu ikke publiceret. Manualen til den seneste version kan benyttes.

Manualer markeret med x eksisterer ikke.


Danske manualer

F2 Adgangsbegrænsning på parter - Brugermanual


English manuals

F2 Access restriction for participants - User manual

6.2

*

6.1

x

6.0

x


Kundeportal
Welcome, (First Name)!

Glemt kode? Vis kode
Log Ind
Enter Member Area
Min Profil Log Out