Sentry Page Protection

Adgangsbegrænsninger på parter

Introduktion

Tilkøbsmodulet F2 Adgangsbegrænsning på parter gør det muligt at sætte adgangsbegrænsning på eksterne parter i F2’s partsregister, så en ekstern part med adgangsbegrænsning kun kan fremsøges og anvendes af den enhed, som har sat adgangsbegrænsningen. 

På denne måde kan kontorer i en organisation, der har eksterne parter, som ikke skal være synlige for hele organisationen begrænse adgangen til disse eksterne parter. Anvendes en ekstern part med en adgangsbegrænsning på en akt og/eller sag, kan andre brugere kun se den eksterne part, hvis de har læseadgang til akten og/eller sagen.  

UK

Manuals 6.1

Manuals 6.0

Manuals 5.3

Kundeportal
Welcome, (First Name)!

Glemt kode? Vis kode
Log Ind
Enter Member Area
Min Profil Log Out