Sentry Page Protection

F2 Manager

 

Introduktion

F2 Manager er en alt-i-en sagsbehandlingssoftware. Den er udviklet med henblik på at muliggøre en omstilling til et fuldt digitaliseret arbejdsmiljø. F2 Manager sikrer facilitering og optimering af arbejdsprocesser igennem mobilitet, en mere effektiv sagsgang i sagsstyringsenheden samt muligheden for papirløse møder på styringsniveau.

Mere specifikt er F2 Manager et modul til F2, der gør det muligt for en bruger at have såvel online som offline adgang til de velkendte elementer fra det daglige arbejde i F2 Desktop. Således giver F2 Manager adgang til sager og ad hoc møder, samt strukturerede møder, forelæggelser og godkendelser afhængigt af tilkøbsmoduler.

Væsentlige funktioner i F2 Manager er:

  • Alt foregår digitalt: Papiragenda og papirbilag bliver overflødige og gør brugeren mere fleksibel.
  • Opdateret agenda: En sekretær kan opdatere agenda og bilag helt frem til et givent møde.
  • Annoteringsfunktioner: Der kan skrives noter og laves overstregninger i bilag både før, under og efter et møde.
  • Bogmærkestyring: Essentielle bilag findes let igen.
  • Chatfunktion: Spørgsmål og kommentarer kan udveksles med kollegaer under et møde.
  • Godkendelser: Der kan direkte godkendes eller returneres modtagne godkendelser med kommentarer.

Med F2 Manager kan en organisation således dele dokumenter via iPad, så medarbejdere kan være til rådighed for ledere på farten alt sammen med sikkerhed, fleksibilitet og stabilitet i højsædet.

 

DK

UK

Manuals 6.0

Manuals 5.3

Manuals 5.2

Kundeportal
Welcome, (First Name)!

Glemt kode? Vis kode
Log Ind
Enter Member Area
Min Profil Log Out